//GA4 installerat 2023.11.22

Skåp

Våra elcentraler i skåp med stativ är utvecklade i nära samarbete med professionella maskinuthyrare och byggföretag, samt med våra samarbetspartner. I princip alla detaljer och komponenter tillverkas och köps in från en 5-mils radie från vår produktion. Slutmontering, elsäkerhetsprovning lager och distribution sker i vår egna fabrik, vilket  innebär hög servicegrad, flexibilitet och hållbara transporter för våra kunder.