//GA4 installerat 2023.11.22

Hållbarhet

Vårt ansvar

Vi lägger alltid stor vikt vid miljö och hållbarhet när vi utvecklar våra produkter för att minimera vår påverkan på planeten. Att tillverka elektriska produkter med en framtidssyn och miljöfokus har varit en del av vår filosofi sedan starten, även om vi aldrig har definierat det som något specifikt. Det handlar om att ta ansvar i alla led, från oss som individer, våra medarbetare, leverantörer, kunder, partners och inte minst processen för produkternas avveckling och återvinning.

För våra produkter har vi ett omfattande utbud av reservdelar och tillbehör som förlänger produkternas livslängd genom reparationer, uppdateringar eller kombination med andra produkter.

 • Våra leverantörer använder miljövänliga och korrosionsbeständiga material som Magnelis och återvinningsbar aluminium i alla plåtdetaljer.
 • Våra LED-chip är energieffektiva och vi använder halogenfria kablar i våra produkter.
 • De flesta av våra leverantörer finns inom en radie av 50 kilometer, vilket minimerar transporter.
 • Våra produkter är utformade för optimal pallhantering, vilket minskar fraktkostnader och behovet av lagringsutrymme.
 • Våra lokaler värms upp med närproducerad fjärrvärme.
 • Vi anlitar speditörer som använder miljövänliga fordon för transport av våra produkter till och från vår fabrik.
 • Våra produkter är konstruerade för enkel demontering och återvinning.

 

Globala målen

Utgångspunkten för hela Holtes hållbarhetsarbete är FN:s hållbarhetsmål. För att säkerställa att våra interna mål bidrar till en hållbar framtid i ett globalt perspektiv har vi valt att fokusera på fyra mål.

 • 7 - Hållbar energi för alla
 • 9 - Hållbar Industri, Innovationer och Infrastrukturer
 • 11 - Hållbara städer och samhällen
 • 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Hållbar energi för alla - Klimatsmarta produkter

För att Holte och de produkter vi producerar ska vara klimatpositiva arbetar vi kontinuerligt med att minska CO2-utsläppen, effektivisera energianvändningen i produktionen och optimera användningen av råvaror. Ju högre andel av vår produktion som blir produkter, desto mer CO2 hjälper vi till att hålla borta från atmosfären. Dessutom strävar vi alltid efter att utveckla produkter med minimal energiåtgång.

Exempel på klimatsmarta produkter från Holte: Högtrycksfläktar VA/EL, Belysningssystem 48V, Elväskor i Magnelis, Undercentraler i skåp av återvunnen aluminium

Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur

För att ge några exempel på hur vi bidrar till en mer hållbar industri kan nämnas följande:

 • Vi samarbetar med lokala tillverkare och specialister inom plåtförädling, lackering, fästelement, dekaler, stativ och kabel för att minska utsläppen av transporter.
 • Vi använder återvunnen aluminium i våra kapslingar samt Magnelis-plåt som har samma egenskaper som rostfritt material men med avsevärt lägre CO2-avtryck
 • Energianvändningen i våra lokaler är minimala tack vare installerad fjärrvärme.
 • Vi källsorterar allt emballage och eventuella restprodukter som går till återvinning.
 • Vi samarbetar med speditionsföretag som använder miljövänliga fordon för alla transporter av våra produkter och komponenter.

Hållbara städer och samhällen

Våra produkter ska bidra till kostnadseffektivt byggande bland annat genom smarta tekniska lösningar, minimalt energibehov, effektiva varuleveranser och lång livslängd. Vid utveckling av våra produkter tar vi alltid hänsyn till detta mål då vi är övertygade om att framtidens produkter måsta hålla under många år för att minimera konsumtionen.

Bekämpa klimatförändringarna

Vi vill skapa fler gröna jobb! Det gör vi inte bara genom att säkerställa ett långsiktigt och grönt värdeskapande i våra produkter och i vår verksamhet. Vi bidrar också till det gröna skiftet genom att använda lokala underleverantörer, som i sin tur minskar långväga transporter, utveckla produkter som har minimala energibehov, lång livslängd och som kan återvinnas.